Satış Politikası - İptal ve İade

TÜKETİCİ HAKLARI – CAYMA – İPTAL İADE KOŞULLARI

 

GENEL:

 1. Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz takdirde, size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
 2. Alıcılar, satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.
 3. Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücretleri (299 – iki yüz doksan dokuz türk lirası ve altı tutardaki siparişlerde) alıcılar tarafından ödenecektir.
 4. Satın alınan her bir ürün, en fazla 3 (üç) iş günü içinde alıcıya gönderilir. Kargo firması ile ortalam 2 (iki9 iş günü içinde paketi alıcıya teslim etmektedir. 30 (otuz) günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile de alıcının gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa anlaşmalı kargo şirketi tarafından teslim edilir. Bu süre içinde ürün teslim edilmez ise, Alıcılar sözleşmeyi sona erdirebilir.
 5. Satın alınan ürün, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun şekilde teslim edilmek zorundadır.
 6. Satın alınan ürünün satılması mümkün olmadığı takdirde, Plakhane bu durumu öğrendiğinden itibaren 3 gün içinde yazılı olarak alıcıya bu durumu bildirmek zorundadır. En fazla 14 (on dört) gün içinde de toplam bedel Alıcı’ya iade edilecektir.

 

SATIN ALINAN ÜRÜN BEDELİ ÖDENMEZ İSE:

 1. Alıcı, havale/eft aracılığı ile satın aldığı ürün bedelini ödemez ve/veya banka kayıtlarında iptal ederse, Plakhanenın ürünü teslim yükümlülüğü sona erer.

 

KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER:

 1. Ürün teslim edildikten sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan ürün bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Plakhane'ya ödenmez ise Alıcı, sözleşme konusu ürünü en fazla 3 (üç) gün içerisinde nakliye gideri PLAKHANE’ya ait olacak şekilde PLAKHANE’ya iade etmek zorundadır.

 

ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE ÜRÜN SÜRESİNDE TESLİM EDİLEMEZ İSE:

 1. Plakhane’nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve ürün süresinde teslim edilemez ise, durum Alıcı’ya bildirilir. Alıcı, siparişin iptalini, ürünün benzeri ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talep edebilir. Alıcı siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren 14 gün içinde kendisine nakden bu ücret ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine en fazla 14 (on dört) gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın alıcının hesabına en fazla 21 (yirmi bir) gün içerisinde aktarması olasıdır.

 

ALICININ ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ:

 1. Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. ALICI, Teslimden sonra mal/hizmeti özenle korunmak zorundadır. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Ürünle birlikte Fatura da iade edilmelidir.

 

CAYMA HAKKI:

 1. ALICI; satın aldığı ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren en fazla 14 (on dört) gün içerisinde, PLAKHANE’ya aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.

 

 1. PLAKHANENIN CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPILACAK İLETİŞİM BİLGİLERİ:

 

ŞİRKET ADI/UNVANI: DENİZ BAYRAK (PLAKHANE)
ADRES: Caferağa Mahallesi, Sivastopol Sokak No:22/B Kadıköy İSTANBUL
EPOSTA: plakhaneinfo@gmail.com
TEL: +90 533 127 92 98

 

 

CAYMA HAKKININ SÜRESİ:

 1. Alıcı, satın aldığı eğer bir hizmet ise, bu en fazla 14 (on dört) günlük süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.
 2. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar PLAKHANE’ ya aittir.
 3. Cayma hakkının kullanılması için en fazla 14 (on dört) günlük süre içinde PLAKHANE' ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.

 

CAYMA HAKKININ KULLANIMI: 

 1. 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)
 2. İade formu, İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

 

İADE KOŞULLARI:

 1. PLAKHANE, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 (on) günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve en fazla 20 (yirmi) günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.
 2. ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında PLAKHANE’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir. 
 3. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle PLAKHANE tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

 

TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

 1. ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı PLAKHANE’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder.

 

ÖDEME VE TESLİMAT

 1. Alıcı, satın aldığı ürünleri dilerse PAYTR üzerinden anlaşmalı banka kartlarıyla peşin fiyatına ve/veya taksitli şekilde ödeyebilir ya da toplam ücreti banka havalesi veya EFT (Elektronik Fon Transferi) yaparak, Banka Adı: T. Garanti Bankası A.Ş.; Şube: CİHANGİR; Banka Şube Kodu / Hesap No: 575-6298725; TR08 0006 2000 5750 0006 2987 25 IBAN no’lu Türk Lirası hesabımıza iletebilir.
 2. Siparişiniz sonunda kredi kartınızdan satın alınan ürünlerin toplam tutarı kadar çekim işlemi gerçekleşecektir. Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücretleri (299 türk lirası ve altı tutardaki siparişlerde) alıcılar tarafından ödenecektir. 300 TL üzeri alışverişlerde kargo işlemi ücretsizdir.

 

Önemli Not: Satın alınan ürünlerle ilgili tüm sorularınız için sitemizde yer alan iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.

 

Sepetinizde ürün bulunmamaktadır